Server đã chính thức cho Alpha Test ngay bây giờ các bạn đã có thể tải game và Test 

Sau khi tải game các bạn giải nén và chép các file trong thư mục vừa giải nén bỏ vào thư mục võ lâm của vina game , vào game bằng file game.exe