Đây là blog post của mình chuyên về review sách và những chia sẽ cũng như cảm nhận của mình về những điều hay trong cuộc sống. Hy vọng chúng hữu ích với các bạn nhé!

Follow fb cá nhân mình qua : https://www.facebook.com/duong.hoa.908 hoặc page chính thức của mình: https://www.facebook.com/tuyetsonweeklypicks/

It’s me 🙂

What People Say

The way to get started is to quit talking and begin doing.

Walt Disney

It is our choices, Harry, that show what we truly are, far more than our abilities.

J. K. Rowling

Don’t cry because it’s over, smile because it happened.

Dr. Seuss