Category: Food For Thought

Vẻ Đẹp Của Những Điều Không Hoàn Hảo (Wabi-Sabi)

Thế giới hiện đại của thế kỷ XXI với sự tiến bộ của công nghệ và sự lên ngôi của chủ nghĩa tiêu dùng và vật chất (consumerism & materialism) dần khiến chúng ta trở nên quá tải. Chúng cũng thay đổi thế giới quan của chúng ta không ít, từ cách chúng ta ăn mặc, suy nghĩ, quan trọng hơn hết là CÁCH SỐNG. Chúng ta so sánh cuộc sống của mình với cuộc sống của người khác, chúng ta cố gắng sống thành phiên bản hoàn hảo mà chúng ta tự tạo dựng. Hơn bao giờ hết, chúng ta không ngừng “quất roi lên mình” khi bản thân phạm phải một sai lầm không đáng có, đồng thời nhận định rằng cuộc sống này không bao giờ là đủ. Cứ thế, một vòng tròn luẩn quẩn không hồi kết không ngừng tiếp diễn.

Back To Top