Category: Health

Chế độ nhịn ăn gián đoạn (Intermittent Fasting) là gì? Tôi đã giảm 20kg bằng cách này

Tuần trước mình có giới thiệu cho các bạn cách giảm cân Keto và lý do vì sao nó hiệu quả với việc đốt mỡ, tuần này mình xin giới thiệu một phương pháp ăn giảm cân dễ theo hơn, đó là chế độ nhịn ăn gián đoạn (hay là IF – Intermittent Fasting).

Back To Top