DẤU CHÂN TRÊN CÁT by Nguyên Phong: Đừng Cố Gắng Thay Đổi Thế Giới, Hãy Thay Đổi Chính Mình Trước

Cuộc đời là một bài toán vô cùng phức tạp mà trong đó mỗi người phải tự tìm kiếm câu trả lời cho chính mình vì vốn dĩ đời sống vốn là một bí mật, đòi hỏi một sự tìm kiếm không ngừng và đó cũng chính là ý nghĩa chân thật nhất của đời sống. Vì vậy, bạn đã sẵn sàng cho cuộc hành trình ấy chưa?