Tag: bebooks

Sống Tự lập Chứ Đừng Cô Lập by Cách Tử San: Sự “Biết Điều” Của Bạn Là Sự Vô Tình Trong Mắt Người Khác.

Đã bao giờ bạn có suy nghĩ rằng việc làm phiền người khác là một chuyện rất phiền phức và khó xử chưa? Thật ra, nếu nhìn chung và đứng trên góc nhìn tâm lý học thì suy nghĩ này hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, nếu chúng ta thay đổi cách suy nghĩ về việc này thì hoàn toàn chính bản thân ta và những người xung quanh sẽ được lợi ích nhất định. Vì sao lại như thế và làm thế nào để chúng ta làm phiền người khác một cách đúng cách? Tất cả sẽ có trong quyển Sống Tự lập Chứ Đừng Cô Lập của tác giả Cách Tử San hứa hẹn sẽ không làm bạn thất vọng.

Back To Top