Tag: -giang-la

Đừng Mong Cuộc Đời Chiếu Cố, Hãy Nương Tựa Vào Chính Mình by Giang La: Vì Sao Bạn Có Thời Gian Để Oán Trách Mà Lại Không Có Thời Gian Để Nỗ Lực?

Chăm chỉ chưa chắc có thể giúp bạn trở nên xuất sắc, nhưng ít nhất cũng kéo bạn ra khỏi vũng lầy của sự kém cỏi. Cho dù bị chê cười như thế nào, đừng bao giờ ngừng cố gắng, đừng bao giờ quên đi quyết tâm thuở ban đầu, cũng đừng từ bỏ. Hy vọng Đừng Mong Cuộc Đời Chiếu Cố, Hãy Nương Tựa Vào Chính Mình của Giang La sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bạn vững tin trên con đường bạn đang đi.

Back To Top