Tag: lời-la-mắng-của-chị-gái

Lời La Mắng Của Chị Gái by Kim Mi Kyung: Em Chỉ Ngó Nghiêng Đây Đó Rồi Già Đi Vậy Sao? Tỉnh Lại Đi!

Quá trình trưởng thành có rất nhiều nỗi đau và thử thách chúng ta cần phải vượt qua. Mỗi giai đoạn và cột mốc cuộc đời đều đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bản thân. Nếu như bạn không có chí hướng, cứ sống vô định không biết mình cần điều gì thì hy vọng Lời La Mắng Của Chị Gái của Kim Mi Kyung sẽ như là một kim chỉ nam chỉ dẫn và giúp bạn sáng suốt hơn. Tình cảm mãnh liệt nên lời nói cũng thêm nặng nề. Chắc chắn những lời “la mắng” này từ tác giả sẽ giúp bạn thức tỉnh để sống một cuộc đời tự chủ.

Back To Top